0.1 Hypo Mack Snow Enigma het. Raptor

0.1 Hypo Mack Snow Enigma het. Raptor

mutace: Hypo Mack Snow Enigma het. Raptor
narozen: 2015
pohlaví: 0.1
váha: 58g (19.12.2017)