Banana Blazing Blizzard

Banana Blazing Blizzard

Jedná se kombinaci tří recesivních genů a to Blizzard, Murphy Patternless a Albino (Tremper, Bell, RainWater). Poznávacím znakem je jemně nažloutlá barva bez skvrn. Problém zde nastává, s určením zda jde o Banana nebo nikoliv. Jediná možnost je ověření v chovu, abychom mohli s jistotou říci, že daný jedinec je homozygotní jak na Blizzard, tak na Murphy Patternless.