Banana Blizzard

Banana Blizzard

V tomto případě se jedná o kombinaci 2 genu a to Blizzard a Murphy Patternless.  Takto vybavení jedinci mají žlutavý nádech, to ovšem neznamená, že „žlutý“ blizzard  může být označován jako Banana, nikoliv! Stejně jako Banana Blazing Blizzarda je potřeba ověřit v chovu zda jde skutečně o gen Murphy Patternless.