Black Hole

Black Hole

Tady se začínáme dostávat k velmi zajímavým kombinacím. V tomto případě se jedná o dominantní gen Enigma spolu s Co-dominantním Mack Snow a recesivním Eclipse. První Black Hole se narodila v roce 2007 u  A&M Geckos. Zajimavostí této mutace je „izolace“ genu Eclipse a vytvoření zajímavé a nepravidelné pigmentace v podobě velkých černých skvrn. Postupem věku se velké skvrny vytrácejí a vyniká lehké černé kropenatění, na šedém podkladu, kde prostupuje žlutá barva lehčích odstínů. Kombinace těchto genů zapříčiňuje i změnu barevnosti očí, a to do černa.