Carrot Head

Carrot Head

Zde se jedná o výrazně oranžovou barvu na hlavě oproti zbytku těla. Poprvé ji získal Ron Tremper v roce 2002. Křížením takto vybavených jedinců můžeme získat ještě kvalitnější jedince. Nejčastěji je vidět u zbarvení Super Hypo, ale můžeme nalézt i u všech albino genů.