Cyclone

Cyclone

Jedná se o spojení 3 recesivních genů a to Rainwater Albino, Murphy Patternless a Eclipse. Jedná se vlastně o takového „Raptora“ u Rainwater albin s přídavkem Murphy Patt. Tito jedinci mají světle žluté tělo, bílý až narůžovelý ocas a tmavě červené očí.