Eclipse

Eclipse

Tento gen byl zcela náhodně objeven v roce 2004 a až později bylo prokázáno, že jde o recesivní gen. Jeho přítomnost má za následek zbarvení očí. U čisté formy Eclipse jde o černé zabarvení (Solid Black, Snake Eye), u forem jako RAPTOR a RADAR pak sytě červené. Častý výskyt je i u Blizzard Eclipse kde je opět černé zabarvení.  Tento recesivní gen má i několik menších projevů, které nám můžou usnadnit rozpoznání, zda zvíře je nebo není Eclipse. Nejčastějším projevem je bílá špička čumáku, bez kresby, dále pak bílé „ponožky“-tlapky, bílá špička ocásku a posledním, ne úplně spolehlivým znakem je drobné černé tečkování na ocase.