Gem Snow Tremeper Albino

Gem Snow Tremeper Albino

Již podle názvu musí být všem jasné jaký genetický základ má tento jedinec. Tak tedy jedná se o Gem Snow a Tremper Albino. Dle mého názoru nejde rozlišit, zda jde o Gem Snow Albino, nebo Mack Snow Albino, takže jediná možnost je nakoupit od kvalitního chovatele a rozhodně nekřížit jednotlivé kombinace Snow  mezi sebou!