Mack Snow

Mack Snow

 

Mack Snow gen je zařazen mezi Co-dominantní geny, ale i o jeho přesném určení se vedou debaty. Jako první jej získali John a Amy Mackovi, takže je tato mutace pojmenována právě po nich. Mláďata se rodí na rozdíl od klasiků s černo-bílými pruhy, které můžou postupně dostávat žlutý nádech a v dospělosti je téměř nemožné rozeznat klasiky od Mack Snow. Křížením dvou jedinců Mack Snow můžeme získat Super Snow formu. Samotný gen Mack Snow se používá velmí často spolu s jinými geny jako Raptor za vzniku MS Raptorů popř. Super Raptorů, dále pak v kombinaci s Enigmou a Blizzardy a v neposlední řadě s genem Eclipse.