Marble eye

Marble eye

 

Marble Eye je recesivní gen, který se projevuje specifickou pigmentací oka. Tento gen objevil Matt Baronak a byl získán separací z genu Eclipse. Právě kvůli tomuto faktu by se neměli jedinci s genem Marble Eye křížit s jedinci Eclipse, ani jedinci kteří jsou het. Eclipse. Jedinci s Marble Eye mají v oku rozpitý černý pigment bez jakékoliv pravidelnosti. Někteří to přirovnávají k mramorování, nebo rozlité barvě.