Pastel – vše co o něm vím (R. Tremper)

Pastel – vše co o něm vím (R. Tremper)


Zveřejněno 25. 1. 2020

Celý tento článek včetně fotografií byl použit se souhlasem Rona Trempera, čímž mu děkuji a jsem rád, že mi umožnil jeho myšlenku předat dál. Tento článek byl redakčně zkrácen a vynechány některé fotografie. Úplný jej naleznete na zde.

Označení pastel by nemělo být spojováno pouze s genem Tremper albino, ale jedná se o samostatný gen, který může být spojován s jakoukoliv jinou mutací. Přidáním genu „pastel“ získáme barevnější pigmentaci. Zde se otvírá velký prostor pro nové kombinace a možnosti.

12

Obr.1 Pastel Tremper Albino x Pastel Tremper Albino (vlevo) – Tremper Albino x Tremper Albino (vpravo). Všimněte si bohatých barev, bílých předních nohou a světlého značení na vrcholu hlavy Pastel Albino. Tyto fotografie mluví samy za sebe!

3

Obr.2 Zakladatel linie „Pastel“ (2008)

Všechno co vím o genu Pastel jsem napsal níže.

Něco z historie….ta se začala psát v roce 2008, když se narodila 3 mláďata, která měla jasně modré břicho. (Edit. Původní, dnes již nepřesné a nesprávně používané označení „Blue belly“), naneštěstí, se však tato modrá pigmentace vytratila v rozmezí 4-8 týdnů. Tyto mláďata byla byla jasně zbarvená a jelikož se jednalo o Raptory, nazval jsem je pracovně Pastel Raptoří. Všechny jsem pářil spolu, abych přišel jak to funguje s oním „blue belly“, ale od roku 2009 jsem neměl bohužel štěstí. Až do roku 2012 jsem nevynechal žádného z těchto tří původních při vzájemném páření a nepřidal jsem ani žádný jiný gen, ze strachu, abych nepřišel o možnost ustálit gen „blue belly“. Vzhledem k tomu, že dvě z původních třech mláďat jsou tzv. Banded Raptoři, tak i následní potomci jsou nejčastěji právě „Banded“, ale můžou se vyskytovat i jedinci „Patternless“, případně „Striped“, nebo „Jungle“. Tito „pastel raptoři“ nemají nic společného s jakoukoliv linií Snow, nebo s genem White&Yellow.

2012…..V tomto roce jsem samcem „Pastel Raptor“ napářil samice Super Giant Tremper Albino a Mack Snow Raptor, tímto jsem získal jedince Pastel Giant/Super Giant Tremper Albino a Pastel Mack Snow Raptor.

Duben 2014….po letech pokusů o vytvoření tyrkysově modrého zvířete z původních třech jedinců jsme stále neměli štěstí, proto jsme se rozhodli přidat Pastel do ostatních mutací, abychom zjistili, jestli jsme objevili něco nového. Jedná se o dominantní gen, nebo polygenetickou vlohu a nebo jsou všichni Pastel Raptoři super forma?

Květen 2014….první pár vajíček se vyklubal ze spojení Pastel Raptor x Tremper Albino Bandit. Doel na fotce můžete vidět výsledek. Za celou dobu co pracuji s genem Tremper Albino, jsem nikdy neviděl tak velký rozdíl v albino pigmentaci, pokud vezmeme v potaz fakt, že obě vajíčka byla inkubována společně v jedné krabičče za stejných podmínek. (Edit. Inkubační teplotou lze částečně ovlivnit sytost pigmentace). Fotografie jasně ukazuje výrazný rozdíl v pigmentaci u sourozenců. Samozřejmě na základě dvou gekončíků nemůžeme utvářet vědecké závěry a je nutné další zkoumání, avšak gen Pastel se jeví jako něco nového.

5

Obr. 3 1. den po vyklubání, Pastel Raptor x Tremper Albino Bandit (vpravo pastel)

6

Obr.4 28 dní od vyklubání, stejná dvojice

Červen 2014….na dalších potomcích, kteří byli vyprodukování, nejen mnou, ale i jinými chovateli, je na první pohled patrné, že gen Pastel pozměňuje pigmentaci. Výsledky těchto změn můžete vidět níže.

V následujících dvou letech jsem do světa vypustil několik jedinců s označením pastel a to zejména Helene Marmignon (Tremper) z Francie. Její výsledky podporují mou myšlenku, že gen Pastel je nový dominantní gen, který je možná nějak napojen na polygenetický komplex vloh. Začátkem roku 2014 jsem vypustil několik skupinek do Korei, Japonska a Hong Kongu. I z těchto míst přicházejí významné výsledky.

7

Obr.5 Pastel Tremper Albino x Pastel Tremper Albino, toto mládě něse všechny znaky genu Pastel (foto: Jared Johnson)

Červenec 2014…..V tomto období se dostavují užásné výsledky, kdy se mi podařilo získat úžasného jedince Creamsickle ze spojení Pastel Raptor x Hypo Mack Snow. Zde se jasně ukazuje potenciál genu Pastel. Je nutné si uvědomit, že na začátku byla náhodná mutace, která se projevila právě jasně modře zbarveným břichem a nejpíše právě díky tomu se při práci s tímto genem objevuje tolik zvířat se znaky Lavender.

Leden 2017….V několika posledních letech jsem si pečlivě vybíral, jen ty nejkvalitnější jedince, které jsem následně zařadil do chovu. To se viditelně odrazilo na kvalitě mých odchovů. Přídáním genu Pastel do White&Yellow genu přineslo ještě větší kontrast v pigmentaci až neskutečných rozměrů, přesně toto jsem očekával nejen já, ale i jiní chovatelé. Mimo tyto výběrově jedince jsem jsem pracoval i s průměrnými a horšími jedinci, které jsem pářil spolu a následně jejich odchovy opět spolu a dospěl jsem k závěru, že dochází k velké degradaci v tomto genu a kvalita zvířat prudce klesá. Většinou již druhé generaci, případně ve třetí. I když jsme schopni rozeznat určité znaky genu Pastel, tak tito jedinci by nadále neměli býti označováni jako Pastel.

Na základě zkušeností nejen mých, ale i ostatních chovatelů mohu poměrně jasně říci, že se jedná gen tzv. Polygenetický, tudíž je pro jeho zdokonalení a udržení pracovat jen s těmi nejkvalitnějšími jedinci. Během těchto let co jsme pracovali s genem Pastel, jsme nezaznamenali žádné zdravotní komplikace, nádory, neplodnost nebo něco jiného. Jedná se bezesporu o něco nového a vzrušujícího, co nám přináší nové možnosti v kombinaci již tradičními mutacemi. Ať už jde o dominantní gen, či polygenetickou dominanci, chce to čas a jen ten ukáže jak to opravdu je.

Cena…..V průběhu těchto testovacích let jsme prodal několik zvířat, za podstatně nižší ceny, než jsou nabízeny nyní. Důvod je prostý. Na začátku jsem si nebyl jistý, zda jde o nový gen, nebo jen o výběrový chov určitého znaku. Proto se cena v průběhu let velmi lišila.

Některé mutace v kombinaci s genem Pastel vyniknou více než jiné. Velmi často dochází k progresu genu Lavender. Nejlepší výsledky dosáhneme pokud budeme křížit jedince označené jako Pastel mezi sebou. Rozdíly u sourozenců jenž jeden z nich je Pastel a druhý nikoliv je jako přechod z analogové televize na HD. Výrazným znakem je světlejší barva na hlavě, která je viditelná již při narození. U Pastel Raptorů se zdá, že gen Eclipse je díky přítomnosti genu Pastel ještě více zvýrazněn, pro lepší identifikaci.

Není v mých silách vám ukázat co gen Pastel dokáže ve všech mutacích a kombinacích. Toto je již práce pro vás všechny. Pevně věřím, že se v blízké době ukážou neuvěřitelné výsledky. Možnosti jsou nekonečné.

89

Obr.6 Vlevo Pastel Raptor a vpravo Hypo Mack Snow

1011

Obr. 7 mláďata z předchozího spojení. Oba jedinci jsou Hypo Mack Snow jen ten vlevo je Pastel