Etika contra Genetika

Etika contra Genetika


Zveřejněno 14. 9. 2017

Etika contra genetika

 

Udržet čistou linii či nikoliv. Je lepší mít doma křížence, než přešlechtěného jedince? Jak se tedy rozhodnout? V řádcích níže se pokusím vysvětlit co možná nejobjektivněji jak dokáži na tuto problematiku a odpovědět na otázky z úvodu.

Tento článek se zaměřuje na gekončíky noční, ale jeho principy jde v lehce obměněné podobě aplikovat i na jiné druhy. Neustále vznikají nové linie, výběrové chovy a čas od času se objeví i nová mutace. Problémy spojené s novou mutací si nechejme na někdy jindy. Jen uvedu, že nejnovější mutace jsou NoirDesire a Lemon Frost.

Mnoho z nás řeší čas od času etickou otázku chovu, jak už to bývá silné argumenty padají na obou stranách. Problém má mnoho přístupů a pojetí, nicméně zde se pokusím vysvětlit proč to nedělat, případně za jakých podmínek to dělat, a jestli vám to stojí za to a co svým jednáním můžete způsobit. Než se pustíme k jádru věci, tak jen trochu historie. První barevné mutace přicházejí jen pár let před novým miléniem a to v roce 1995, respektive v roce 1991 přichází mutace později pojmenovaná jako Murphy Patternless. S ohledem na tento fakt, můžeme říci, nejstarší barevná mutace má něco málo přes dvacet pět let. Za těchto 25 let se tedy podařilo získat všechny dnes známé mutace a jejich kombinace. Jen pro zajímavost, první Eclipse se narodil až v roce 2004 a Enigma dokonce až v roce 2006, naopak Tremper Albino již v roce 1995, Rainwater albino 1998 a Bell Albino o deset let později.

Ti, kteří mě znají vědí, že si velmi zakládám na znalosti genetiky a dodržování jistých pravidel v chovu. Nechci na nikoho útočit, ponižovat, hanět a já nevím co ještě. Chci jen poukázat na problém, který tu je a můžeme se tvářit, že nás se to netýká, že mi to neděláme a ostatní nám jsou ukradení. Byl bych rád kdyby nyní začínající chovatelé měli dostatek informací, rozumu a snahy pochopit tento problém co nejvíce ze široka.

Gekončík noční není mazlíček! Není to zvíře, které má empatii jako pes, proto je k tomu nutné takto přistupovat, to ovšem neznamená, že zvíře nemá své potřeby! Ti z vás, kteří vnímají gekončíka jako mazlíčka, tak je prosím dále nerozmnožujte. Ptáte se proč? Pokud máte již tento elementární problém rozpoznat rozdíl mezi mazlíčkem a chovatelským zvířetem, dost těžko se asi budete vyrovnávat s faktem, že ne vždy se vám narodí naprosto zdravé a krásné zvířátko, že hold někdy příroda zavelí a prcek je těžce deformovaný a nebo odsouzen k vleklým problémům, bolestem a pomalému umírání. V tuto chvíli právě chovatel zakročí a jedince dá zamrazit, nebo ho zkrmí, žádná jiná varianta by nastat neměla, dokonce i dospělý gekončík někdy ochoří natolik, že mu již není pomocí a musí tudíž na mrazák. Tohle byla ta citová stránka problému. Nyní se blížíme k té genetické. Člověk, který chová jen tak pro radost, bez snahy nějakého progresu, zkrátka má to jako domácí mazlíčky často neřeší, nechápe a nezajímá ho ani genetický základ jeho miláčků, vždyť je to přeci pořád gekončík noční a je hezky barevnej. Některé křížení vám přinese opravdu jen atypicky zbarvené zvíře, bez jakýchkoliv zdravotních problémů, někdy vám to ale může způsobit větší problémy než užitek, například křížení Enigma x Enigma, nebo asi nejvíce rozšířený problém a to je křížení jednotlivých linií albín mezi sebou. Takže k věci:

Nekombinujte žádný ze tří linií Albino (Tremper, Rainwater a Bell), i kdyby byli sebekrásnější. Jakmile je smícháme, již nikdy nebudeme schopni je rozlišit. Je úplně jedno, jak jste zkušení, ale nikdo vám to NIKDY neurčí na 100% a pochybuji, že máte čas, peníze, kapacity a prostory k tomu, abyste zpětným křížením docílili opět čisté varianty. Tento postup je možný, avšak zabere několik let a vy vyprodukujete množství mláďat s „nebezpečnou“ genetikou. Co s takovými jedinci? Prodáte je za pár korun, nebo darujete úplně zdarma? Gratuluji, právě jste udělali vše proto aby se problém ještě více rozšířil. Dáte zvíře do zverimexu a nebo někomu, kdo vám slibuje, že nikdy nebude množit? Znáte to přísloví, že slíbené vydrží a slibem nezarmoutíš? Co tedy s těmito naprosto zdravými a krásnými zvířaty? První možností je tyto zvířata vůbec nemít! Ne vždy se to tedy podaří, ale v tuto chvíli by měl znovu zaúřadovat chovatelský přístup nikoliv ten mazlíkovský. Jedna možnost je takové zvíře nechat v klidu dožít u vás doma a dále jej nepářit. Druhá možnost je zvíře dát na mrazák a třetí je podpořit potravní řetězec a používat jako krmení pro potravní specialisty například plazužravé hady. Určitě se najdou lidé, kteří budou tvrdit, že takovýmto křížením můžeme objevit nové mutace. Ano můžeme, otázkou štěstí a náhody je pak fakt, zda je mutace daného genu žádoucí, či naopak vznikla sice nová mutace, avšak neschopná dalšího života. Pokud připustíme fakt, že i tomu nejmenšímu chovateli „hobíkovi“ vyleze nová mutace, nejspíše ji ani nepozná a pokud ji pozná je téměř nemožné aby tuto mutaci ustálil, zesílil a stabilizoval, aby nedocházelo k případům jako u Lemon Frostu nebo Enigmě. Chcete-li tak trochu fušovat do řemesla genetice, tak se zaměřte na nějakou vlohu, která se vám líbí a snažte si ji zesílit ve vašem chovu a zjistíte, že to není vůbec jednoduché a vyžaduje to roky práce. Typickým příkladem je Carrot tail, Pied, Granite, White Face atd.

Nekombinujte geny, které ovlivňují oční pigment. I zde, ale najdou výjimky potvrzující toto pravidlo. Rozhodně by nemělo docházet ke křížení jedinců Eclipse a Marble Eye, dokonce ani jedinců het. Eclipse, jelikož gen Eclipse dokáže pozměnit oční pigment i když je zvíře jen heterozygot na daný gen. Marble Eye byl získán separací z genu Eclipse, tudíž opětovným přidáním genu dáme vniveč práci let předešlých. Podobný problém nastává v kombinaci genu Eclipse s Blizzardem. Nejde tak úplně o problém jako spíše o neschopnost určit dané zvíře. Gen Blizzard i Eclispe můžou měnit pigmentaci oka do černa. Následkem tohoto faktu, může být v některých případech problém rozlišit jestli je zvíře jen Blizzard, Blizzard Eclipse či Blizzard het. Eclipse. Toto se samozřejmě dá poměrně snadno lehce určit následným křížením v další sezoně s vhodně zvoleným jedincem.

14cywhw1485095_654900851318120_1421237766596449591_n

Nemíchejte jednotlivé line Snow (Mack Snow, TUG Snow, Gem Snow). V naší zemi nejsou rozšířeny ostatní linie až na Mack Snow, tudíž by se mohlo zdát, že nás se to netýká, ale proč se před tím otáčet zády. S těmito liniemi se neustále pracuje a 100% výsledky doposud nejsou a nelze je tedy posuzovat jako relevantní. Můžeme naleznout přirovnání s křížením albín, nebo naopak s domněnkou, že všechny tyto „geny“ sídlí na stejné alele ale vytvářejí odlišné super formy. Tento názor podporuje fakt, kdy křížením dvou jedinců Gem Snow nezískáme Super Gem Snow, ale křížením Gem Snow a Mack Snow můžeme získat Mack Super Snow. Nepouštěl bych se proto do tohoto zkoumání a nechal bych to na těch zkušenějších.

Mým osobním pravidlem je tak trochu problematika křížení jednotlivých linií Tangerinů. Každý chovatel v USA má v podstatě vlastní linii, která se více či méně shoduje s těmi ostatními. Jen názvů linií je tolik, že si vůbec nechci představit jak dlouhý genetický zápis by dané linie museli mít. Jen pro představu: Blood, Black Blood, Purple Blood, Blood Emerine, Electric, Tornado, Mandarine, Torrid, Atomic, G&T, Inferno, Volcano, Nieves, HOT, GGG, Clown a já nevím kolik dalších

Pokud jste se dočetli až na tato místa, jistě si říkáte zda máte i vy „čistá“ zvířata. Pokud jste malincí chovatelé máte ještě šanci, pokud ale patříte k těm středním a velkým chovatelům je zde důvodná obava, že se ve vašem chovu objevuje jedinec, kde neznáte všechny hety, případně některý z jeho předků byl Tangerine a vám lezou některá zvířata neskutečně oranžová, což v podstatě ničemu nevadí a vy tak zjistíte, že vaše zvíře je například het. Diablo Blanco nebo Murphy Patternless, což může být dobře a nebo je vám to jedno, nebo vám to naopak může způsobit nepříjemnosti a spousty práce přijde vniveč, pokud se snažíte izolovat nějaký gen či vlohu. Česká a Slovenská republika je velmi malý trh, a za většinu mutací, které tu máme vděčíme několika málo chovatelům, kteří sem tyto mutace přivezli ze zahraničí. Hledat proto, nepříbuzná zvířata je velmi obtížné, ne-li nemožné. O jak velký problém se může jednat ukazuje následných pár řádků. V roce 2016 se objevilo pár zvířat, která úplně tak neodpovídala standardu a někteří začali tušit problém. V roce 2017 se již u dvou chovatelů objevila mutace, která tam neměla co dělat. Jak je možné, že se v chovu dvou chovatelů, kteří od sebe nemají navzájem žádné zvíře vyskytl totožný problém? Možností je několik. Koupili si zvířata z pochybných zdrojů, překupníků atd.? Nikoliv, oba tito chovatelé mají zvířata od uznávaných chovatelů. Při zkoumání rodičů a prarodičů jsme schopni vystopovat v podstatě 3 chovatele od kterých daný problém mohl vzniknout. Tito chovatelé o tom ani nemusí vědět, nebo naopak v tom může mít prsty jen jeden z nich, nebo dva. Nicméně v jednom případě pochází obě chovná zvířata od stejného chovatele a dle jeho slov se má jednat o nepříbuzná zvířata jejichž rodiče pocházejí z USA. Logicky je pak jasné, že obě tato zvířata jsou „infikována“ námi nechtěným genem, pracovně si tento gen můžeme nazvat třeba XXX. Máme tedy jednoho samečka který je heterozygot na XXX a jednu samičku, která je také heterozygot pro gen XXX. Řekněme, že tyto jedinci spolu tvoří skupinku s dalšími dveřmi samicemi, které jsou ale úplně čisté a nenesou žádný gen XXX. Máme tedy skupinku 1.3, řekněme, že každá samička dá 5 snůšek po dvou vajíčkách. Schválně uvádím počty nižší, než je průměr beru v potaz plesnivá vajíčka atd. Čistě matematicky je zde reálná hrozba, že samička která byla nositelkou genu XXX nám porodí z 10 mláďat 6, která budou taktéž „infikovaná“ genem XXX. Nicméně od dalších dvou samic je pravděpodobnost nechtěného přenosu již jen 50%, ale i tak nám teoreticky dají dalších 10 „infikovaných“ jedinců genem XXX. Tímto se nám podařilo, za jeden rok u jednoho chovatele vyprodukovat až 16 špatně určených zvířat. Pokud by těchto 16 jedinců, řekněme samiček bylo napářeno naprosto čistými samci muže nám vzniknout dalších 80-105 infikovaných jedinců, ale nesmíme zapomenout, že od prvního páru máme v této sezoně dalších 16. Sečteno podtrženo za dvě sezóny ze dvou špatně určených zvířat může vzniknout více než 100 „infikovaných“. Někteří budou namítat, že jde jen o matematiku a realita může být někde úplně jinde. Souhlasím, proto celkový počet jedinců snižme o plných 90% na ubohých 10 kusů. Těchto 10 samiček vyprodukuje dalších 100 vajec a tak dál a tak dál. Do tohoto vzorečku, vůbec nezapočítáváme možnost, že by některý prcek z 1. generace byl sameček! Pokud by se takto stalo, výsledky jsou několikanásobně vyšší.

Nyní nastává situace, jak daný problém řešit a zda to vůbec jde? Jistě nejde o nic lehkého ba ani krátkodobého, ale řešit by se to mělo. V prvé řadě je potřeba pečlivě vybírat chovatele, od kterého si zvířata pořizujeme, abychom co nejvíce snížili možnost „infikování“. Důsledně si vést dokumentaci a fotografie a kontakt na majitele, kterým své odchovy prodáváte, abyste v případě potvrzení, že vaše chovné zvíře nese gen XXX mohli uvědomit nového majitele a ten se mohl zařídit. Někdo daná zvířata vyřadí z chovu, někdo je dá zamrazit, někdo dá na zkrmení a někdo je prodává dál. Sami si řekněte do které skupiny patříte, na co máte a co ještě zvládnete. Já osobně v tom mám jasno, mé prostory k chovu nejsou nafukovací a proto volím radikálnější varianty. Osobně jsme nemusel k tomuto kroku letos vůbec přistoupit. Vzhledem k faktu, že nikdo z nás si nemůže být jistý, zda i on není přenašečem, rozhodl jsem v nadcházející sezoně překontrolovat nejvíce ohrožená zvířata a hodlám v tom pokračovat i dalších letech.

Veškeré fotografie byli získány se souhlasem majitelů, kteří byli informováni o záměru jejich prezentace.

Zde se jedná o 3 odlišná zvířata, od 3 různých chovatelů, kdy ani jeden nemá odchovance toho druhého po přímé linii. Ve všech případech se mělo jednat o rodiče Tremper Albino případně het. Tremper Albino. Každý muže zagooglit a zjistit jak vypadá Tremper Albino a jak Bell Albino, případně  jejich obměny jako RAPTOR,RADARa udělat si na to sůj vlastní názor. Je možné zaslat originál fotografii pro větší přiblížení, stačí napsat.

DSC_0180 DSC_0182 DSC_0181 DSC_0179 21641514_10209056614086669_699093312_n 21557249_10209056619206797_1968074055_o 15129670_1507052225976557_5891341377718655842_o 15128936_1507052242643222_8301237157022779697_o 15056282_1507052189309894_2447938330547964570_n