Základy genetiky I.

Základy genetiky I.


Zveřejněno 8. 4. 2016

Tady se pokusíme co nejnázorněji vysvětlit, jak funguje „Matka Příroda“. Než se pustíme do křížení je nutné ovšem znát některé základní pojmy a dobře se v nich orientovat.

Homozygot: je jedinec, jehož genotyp (soubor genů-to co je uvnitř gekončíka) je ve sledovaném znaku tvořen jediným typem alel (konkrétní forma genu), pro nás to může být například Eclipse, Blizzard, Diablo Blanco atd., vždy ale bez označení HET., takže vždy jen „čistá mutace“.

Heterozygot: je jedinec, jehož genotyp je ve sledovaném znaku tvořen odlišnými alelami. Pro nás to může být například Eclipse HET. Tremper Albino

Homozygoty rozlišujeme ještě na dominantní a recesivní, ale to teď nepotřebujeme.

Rozlišujeme 3 druhy genů:

a) recesivní

b) dominantní

c) co-dominantní

Recesivní geny:

Tremper Albino, Bell Albino, Rainwater Albino, Blizzard, Eclipse, Marble eye, Black Pearl a Murphy Patternless

Aby se na mláděti vizuálně projevil tento gen, musí jej mít oba dva rodiče. Pokud jej nese jen jeden z rodičů, bude jedinec pouze heterozygot na daný gen- označováno jako například HET. Tremper Albino. Křížením rodičů, kteří oba nesou gen, pro nás Tremper Albino, bude 100% mláďat zbarvení Tremper Albino.

1reces reces2

Dominantní geny:

White&Yellow, Enigma, Diorite

Aby se na mláděti vizuálně projevil tento gen, stačí aby jeden z rodičů byl nositelem tohoto genu a máme 50% pravděpodobnost, že mládě bude představitelem tohoto genu. Někdy je možné spatřit označení (1C), což znamená jedinec první kopie. Pokud jsou oba rodiče nositeli tohoto genu, pak máme 50% pravděpodobnost vzniku jedince (1C) a 25% pravděpodobnost vzniku jedince (2C). Jedinci označení jako (2C) vždy předají svůj gen, takže jejich potomci jsou 100% nositeli. Rozpoznat jedince (1C) a (2C) na pohled nijak nejde, pouze ověřit v chovu.

domi

Co-dominantní geny:

Mack Snow, Tug Snow, Gem Snow, Hypo,Giant

Zde platí to stejné jako u dominantních genů, jediným rozdílem je, že zde nevznikají jedinci druhé kopie (2C), ale „super formy“. Takto vzniklá super forma je pouhým okem jasně rozlišitelná od obyčejného původního genu. Pro názornost: křížením dvou jedinců Mack Snow získáme 50% jedinců označovaných jako Mack Snow a 25% Super Snow.

codomi

66% heterozygot:

Mutace samozřejmě můžete libovolně měnit a kombinovat. Čím složitější mutace s více „hety“, tím více variací a kombinací. Poměrně často můžete objevit jedince který je označen klasik 66% het. Tremper Albino.  Veškeré tyto hodnoty představují pouze matematickou pravděpodobnost, nikoliv jistotu, vzniku heterozygotů. Jedinec označený jako 66% není z 66% heterozygot a z 34% homozygot, ale ze 4 mláďat se narodí 3 stejně zbarvená mláďata (75%), ale jen 2z nich budou heterozygoti (66%). My ale nejsme schopni pouhým okem rozeznat, které z těchto mláďat je heterozygot a které nikoliv. Proto se uvádí procentuální možnost. Jediná jistota je ověřit si to v chovu.

66