Základy genetiky II.

Základy genetiky II.


Zveřejněno 25. 1. 2020

Genetika, při tomto slově mnohým z vás naskakují pupínky po celém těle. Je tolik mutací a tolik názvů, že valná většina „producentů“ nových zvířat ani netuší jak vlastně dané zvíře pojmenovat, natožpak poznat. Proč jeden užívá takový název a druhý pro stejné zvíře naprosto odlišný? Kde jsou hranice a co je v pořádku a co už je špatně. Pokusím se tu nastínit danou problematiku, tak aby každý dělal co nejméně chyb a tím pádem nebyl nucen kolem sebe kopat a ohánět se nesmyslem, že to tak děla i Franta od vedle, nebo že Tonda žije v Americe a tam jsou přeci úplně jinde než tady u nás.

Úvodem bych rád řekl, že jediný a správný zápis je prostě ten „genetický“, všechny ostatní jsou již zkráceninou a zjednodušením toho původního, případně snahou zavést něco nového, nebo poskytnout co nejvíce informací již v názvu samotném.

Je potřeba se odrazit od základů a tím je výčet jednotlivých genů, nikoliv jejich kombinací. Pro zjednodušení se zde nebudu bavit o nových jako Noir Desire Black Eye, Blue Amber apod.

Tak tedy, geny se dělí na tři skupiny.

  1. dominantní- White&Yellow, Enigma

  2. co-dominantní – Mack Snow, Hypo, Giant, Lemon Frost

  3. recesivní- Blizzard, Eclipse, Murphy Patternless, Tremper Albino, Bell Albino, Rainwater Albino, Marble Eye

Samozřejmě i zde existují někteří, kteří tvrdí, že Hypo je např. dominantní gen, někteří budou namítat, že existuje přeci jen více druhů genu Snow, jako např. Gem Snow, TUG Snow… touhle problematikou se tu, ale zabývat nebudeme. Pro názornost nám stačí tenhle výčet mutací a jejich rozdělení.

Začneme se základními a zároveň ideálními příklady a budeme na to postupně nabalovat více a více informací a ty pak aplikovat.

Nejjednodušší příklad je, pokud křížíme řekněme čistého klasika s dominantním nebo co-dominantním jedincem. Pro názornost Klasik x Enigma. Z tohoto spojení se nám může narodit pouze klasik a nebo jen Enigma, tudíž by zde neměl být žádný problém. Dominantní ani co- dominantní gen nemůžeme uvádět jako het. Takže pokud někde uvidíte zápis třeba Mack Snow het. Enigma je to blbost. Poučka nám říká, že dominantní/ co-dominantní gen lze ihned po narození rozeznat. Teoreticky ano, praxe je bohužel jiná a to zejména u genu Mack Snow, Hypo a samozřejmě White&Yellow. Takže postupně a začneme s Mack Snow. Chytré knížky říkají, že mládě Mack Snow se rodí s jasně bílo-černým pruhováním na rozdíl od klasika, který je jasně žluto-černý. Postupem času se bílá mění ve žlutou a jedince již nelze rozeznat. Někdy to může být problem po 2 týdnech, někdy po 2 měsících a někdy ani po narození si nejste jistí. Pokud si tedy nejste jistí, uvádíte tuto skutečnost do závorek. Takže pokud byste křížili v ideálním případě Klasika a Mack Snow a u mláděte byste si nebyli jisti, zda je to klasik, nebo Mack Snow, tak správný zápis bude vypadat takto: (Mack Snow). Pokud byste například křížili White&Yellow a Mack Snow a u mláděte byste věděli, že je Mack Snow, ale nebyli byste si jisti, zda je i White&Yellow tak by správný zápis vypadal takto: Mack Snow (White&Yellow). U genu Hypo/Super Hypo, případně Giant/Super Giant si nemusíme být po narození jistí, zda je to skutečně „super“ forma daného genu či nikoliv, v takovém případě uvedeme ono označení „Super“ opět do závorek. Správný zápis tak tedy bude (Super) Giant, (Super) Hypo, pokud si nejsme jistí super formou ani genem samotným, pak by zápis měl vypadat takto: (Super Giant), případně (Super Hypo). To bychom měli geny dominantní a co-dominantní. Nyní se dostaneme k recesivním genům a k onomu nejčastějšímu problému. Recesivní geny se na rozdíl od těch ostatních můžou objevit nejen v prvním části genetického názvu, ale i v té druhé, tedy jako het. Pokud tedy budeme křížit našeho oblíbeného klasika a třeba Blizzarda, tak dostaneme jedince, kdy jeho jediný možný zápis je Klasik het. Blizzard. Jelikož je recesivních genů mnoho a velmi často jsou zvířata kombinací těchto genů dostáváme se ke stovkám možných kombinací. Takže pokud bychom křížili, třeba Tremper Albino x Blizzarda, tak správný genetický zápis vypadá takto klasik het. Tremper Albino, Blizzard. Občas se můžeme setkat s označením klasik het. Tremper Albino het. Blizzard, i tato varianta je přípustná avšak zbytečně dlouhá a každý kdo umí číst a psát, tak ví co znamená čárka že? Zdlouhavé názvy a lenost chovatelů je vypisovat pak vedlo ke snahám je zkracovat a ulehčovat si práci, čímž vznikli názvy jako Diablo Blanco, Raptor, Dreamsickle apod. Pro zkušenější chovatele to opravdu je mnohdy ulehčení, ale pro začínající naprostá noční můra. Většina zná jen geny samotné, sotva je vizuálně rozpoznají a teď tu máme ještě dvojité značení. Výčet těchto zkratek nikde sepsaný není, je prostě v hlavách a za ty roky zažitý, že jej naprostá většina lidí respektuje a používá. Můžeme tak spatřit například zápis, který jsme původně zapsali jako klasik het. Tremper Albino Blizzard nově jako klasik het. Blaizing Blizzard. Ti bystřejší teď tedy ví, že kombinace genu Blizzard a Tremper Albina se „negeneticky“ označuje jako Blaizing Blizzard. Mnozí budou oponovat, že přeci to zkrácení není až tak razatní a není to třeba. To už je na posouzení každého soudruha, ale tady se bavíme jen o kombinaci dvou genů, takové Diablo Blanco už je kombinace genů Tremper Albino, Blizzarda a ještě Eclipse. Velmi často se kombinuje názvosloví „genetické“ a to „neodborné“. Můžeme vidět zápis jako např. Blaizing Blizzard het. Diablo Blanco, Blaizing Blizzard het. Eclipse, Tremper Albino Blizzard het. Eclipse, Tremper Albino Blizzard het. Diablo Blanco, všechny tyto zápisy jsou lehce odlišné, přesto vyjadřují naprosto totožného jedince. Malinko zapeklitější je to u jedince s označením RAPTOR, nebo chcete-li R.A.P.T.O.R (Red-eye Albino Patternless Tremper Orange), zde se nám kromě tradiční kombinace dostala ještě jedna vloha a to Patternless, neplést si s recesivním genem Murphy Patternless, nejde ani o jeho zkratku jak by mohlo někoho napadnout. Zjednodušeně tedy můžeme říci, že Raptor/ RAPTOR/ R.A.P.T.O.R je „negenetický“ zápis pro Tremper Albino Eclipse s vlohou Patternless (bez skvrn). Toto pravidlo se postupem času a neznalostí chovatelů neustále ohýbalo a zjednodušovalo až do nynějšího stavu, kdy jedince Tremper Albino Eclipse, avšak bez oné vlohy pro absenci skvrnitosti označujeme jako Raptora. Přitom z poučky výše by to měl být jen R.A.T.O.R. 😀 . Jedinci kteří jsou het. Tremper Albino Eclipse tak bývají ve zkratce označováni jako het. Raptor, případně kombinace, kdy jedinec je buď Eclipse het. Tremper Albino, nebo opačně Tremper Albino het. Eclipse můžeme označit jako Eclipse het. Raptor / Tremper Albino het. Raptor. Malinko jsme tu zabrousili do problematiky vloh, ke kterým se vrátíme později.

V předchozím odstavci jsme bavili pouze o recesivních genech a jejich kombinací. Samostatnou a naprosto „šílenou“ kapitolou je Enigma. Enigma jak už jsme si řekli je dominantní gen, takže musí být na začátku zápisu názvu mutace a nemůže být uvedena za „hetem“. Co se stane když k Enigmě přidáme nějaký recesivní gen? Tak třeba Eclipse. Pokud se nám podaří získat jedince který má vizuálně v sobě oba výše zmíněné geny měl by být zápis zvířete v tété formě: Enigma Eclipse. Na začátku jsem zapomněl zmínit, že první se v názvu uvádí vždy dominantní/ co-dominantní geny a až za nimi ty recesivní, ale zpět k naší Enigmě. Nyní máme zápis Enigma Eclipse, jenže ve světě zkušenějších se pro tohoto jedince vžila zkratka BEE, schválně jsem ji uvedl velkými písmeny protože takto je to „správně“, přesto se běžně uvádí i jako Bee. Pokud k této kombinaci přidáme i Tremper Albino dostaneme zvíře s označením NOVA/Nova. Pokud k jedinci NOVA přidáme Mack Snow získáváme Dreamsickle. Pokud k jedinci BEE přidáme Mack Snow dostaneme Black Hole/ Blackhole. A teď se dostaneme k onomu peklu. Tohle ještě nebylo nic 🙂 Doposud jsme nepracovali se „super“ formou v tomhle případě „Super Snow“. Zde uvedu několik kombinací a věřte , že i já si to musím číst několikrát po sobě! Mack Snow Eclipse Enigma= BlackHole, Super Snow Eclipse Enigma=? Super Blackhole? Už i tento zápis jsem viděl, ale nikdo jej moc nepoužívá, za to se používá označení Total Eclipse Enigma. Proč? Jelikož kombinace Super Snow + Eclipse se běžně v Evropě označuje jako Total Eclipse, v Americe pak Ron Tremper začal používat označení Galaxy a u jedinců velmi podařených pak Super Galaxy, takže to už máme 4 názvy pro totožné zvíře, ale zpět k naší Enigmě. Před chvíli jsme si řekli, že NOVA je Enigma Raptor, chcete-li Enigma Tremper Albino Eclipse Patternless. Když k tomuto přidáme Mack Snow získáme již zmíněnou Dreamsickle. Pokud k Dreamsickle přidáme Super Snow tak logicky bychom měli získat Super Dreamsickle. Omyl získali jsme Super NOVA. Jaké jsou tedy možnosti zápisu jedince, jehož genetický zápis je například Enigma het. Tremper Albino Eclipse? Když víme, že Enigma + Tremper Albino +Eclipse je NOVA může zápis vypadat takto Enigma het. NOVA? Teoreticky ano, ale nepoužívá se a uvede se jen jako Enigma het. Raptor. Pokud bychom například měli jedince s genetickým označením Mack Snow Enigma het. Tremper Albino Eclipse, týká se nás příklad výše a zápis Mack Snow Enigma het. Dreamsickle je sice možný, ale opět se nepoužívá a uvádí se jako het. Raptor.

Ti pozornější si povšimli, že se neustále motáme v kombinacích v linie Tremper Albino. Podobné označení a principy jsou i v ostatních dvou liniích a to jak v Bell tak i Rainwater. S tím, že to co v linii Tremper bývá označeno jako RAPTOR je v Bellu RADAR a v Rainwatteru pak Typhoon.

Jak jsem slíbil výše, existují i určité vlohy. Tyto vlohy mění vzhled zvířete, avšak nejsou to naše klasické geny a v genetickém zápisu se neuvádějí. Pro zatraktivnění daného zvířete jsou mnozí schopní nevídaných věci zápisových kotrmelců, které by ani Jára Cimrman nevysvětlil. V 99% se toto týká „oranžád“- chcete li Super Hypo Tangerinů. Již toto označení není úplně genetický správné jelikož genetický zápis by měl být pouze Super Hypo. Výběrovým chovem a šlechtěním se nám podařilo u této mutace ustálit a udržet výrazně oranžovou barvu (Tangerine), hlavu bez skvrn (Baldy) a více či méně oranžový ocas (Carrot Tail). Podle těchto pravidel by se jedinec , který nese všechny tyto znaky měl zapisovat jako Super Hypo Tangerine Carrot Tail Baldy. Tady se opět projevilo oblíbené zkracovaní a to hodně, takže výše označený jedinec se zapíše jako SHTCTB. Pokud mu kterákoliv vloha chybí, tak se dané písmenko prostě vynechá. Geneticky jde pořád jen o Super Hypo, nebo ještě kratší verze SH.

Zde se dostáváme k mé velmi „oblíbené“ problematice a to jsou výběrové linie SHT (Super Hypo Tangerinů). Tohle je téma na celou knihu, možná i snad několika dílný soubor svazků. Stručně a ve zkratce. Kdysi hooodně dávno se vznikem prvních jedinců s označením Hypo a následně Super Hypo byla většina jedinců žlutá (od jasně žluté, až po vybledlou, šedavou), čas od času se však objevil jedinec barevnější až oranžový a začal hon a snaha získat oranžového jedince. Podařilo se a světlo světla spatřil Super Hypo Tangerine. Velký úspěch a zároveň neskutečná zodpovědnost, kterou jsme bohužel těžce podcenili. Zářivě oranžová zvířata jsou krásná a není vůbec snadné je získat a právě proto je chtělo a i dnes chce mít spousta lidí. To vedlo k tomu, že „každý“ chovatel rozjel svou vlastní linii kterou si nějak nazval a vzniklo tak spoustu „nových“ mutací. Všechny tyto mutace jsou, byli a vždy budou „jen“ Super Hypo. Tím, že jsme k tomuto prvotnímu Super Hypu přidali vlohu Tangerine dostali jsme oranžovou barvu. Každé zvíře ma samozřejmě spoustu vloh, které se můžou, ale nemusí projevit a pokud se projeví, je do jisté míry dílem náhody, kdy je následně dosti těžké a pracné tuto vlohu ustálit takovým způsobem, aby se pravidelné předávala dále. Logicky se nechtěně podařilo ustálit i jiné vlohy. Obrazně máme stovky jednotlivých linií, a nejsme schopni odlišit jednu od druhé (ve většině případů). Jedná má tmavší barvu, druhá zase zářivější, ta má tmavší prsty, ona zase bílé „mapy“ po těle, kdy s výčtem mutací a rostoucím počtem linií jedna přechází v druhou a druhá ve třetí, kdy třetí znovu v první. Každý vám bude tvrdit, že tahle linie je čistá a je jeho. Přesto to pořád bude geneticky jen Super Hypo. Žádné zvíře u žádné mutace není stejné! Proč by tady měl být nějaký rozdíl. Zde se pokusím vyjmenovat jen některé linie na které si teď vzpomenu a vy si můžete dané obrázky najít a udělat si vlastní nazor. Electric, Tornado, Vulcano, Plasma, GGG, G&T, Atomic, Blood, Super Blood, Blue Blood, Dark Blood, Clown, Purple Blood, Emerine, Blood Emerine, Mandarine, Torrid, Red Diamond, Inferno, G Clown a mnoho a mnoho dalších. Z logiky věci je jasné, že všechny tyto linie mají stejného předchůdce.

Tak a teď ke křížení. Stejně tak jako u všech jiných mutacích se kvalita jednotlivých zvířat  značně liší. Co to znamená? Můžete mít sebe škaredší zvíře a prcek z tohoto spojení může být úžasný, ale i opačně. Samozřejmě, že čím kvalitnější zvířata s maximálně ustálenou vlohou vám zajistí větší podíl kvalitnějších odchovů. Zde se dostáváme na rozcestník, kdy na jedné straně luxusně oranžové zvíře z první generace a na druhé straně totožně oranžové zvíře z desáté generace, každý si asi domyslí ve kterém případě bude daná vloha ustálenější, že? Stejný problém nastane pokud se kříží jednotlivé linie. Každá linie by totiž měla mít ustáleny ne vždy totožné vlohy a tudíž potomci nikdy nebudou tak kvalitní jako rodiče. Tito jedinci jsou označováni jako „cross“ nebo někdy také jen jako „x“ na danou linii. Pokud tedy budeme pářit například Electric tangerine s klasikem dostaneme jedince jehož genetický zápis je Super/Hypo, ale pro potřebu poukázat z jaké linie zvíře vzniklo se uvádí Electric cross nebo jen Electric x. Z logiky věci je jasné, že pokud bychom opětovně křížili Electric cross s dalším Electric cross máme reálnou šanci, že časem získáme znovu čistou verzi Electric. Nemůžeme však každé zvíře po tomto křížení nazývat Electric.

Samostatnou kapitolou je křížení linii mezi sebou. Pokud tedy vezmeme například jedince Electric a Tornado pak jedinec z tohoto spojení bude sice genetický zase jen Super Hypo, avšak pro větší atraktivitu a uvedení informace, že toto zvíře sice vypadá úplně obyčejně, případně trošku lépe a pochází z lepších rodičů se jedinec nazve Electric cross Tornado cross, nebo jen Electric Tornado cross. Co když do toho někdo časem přidá další linii? Myslíte, že to uvede? Nikoliv, nazve si to jako novou linii a jedeme stále dokola a dokola. Pak je jen otázkou jestli je dostatečně průbojný a vytrvalý a podaří se najít dostatečný počet následovatelů, aby široká veřejnost přijala tuto novu v pořadí asi 3568 linii. Samozřejmě valná většina těchto crossů není nikterak podařených a dostanou se do chovu mnoha začínajících chovatelů a čas od času jim tak vyskočí velmi zajímavé mládě, byť o několik generací později.

Stejný princip funguje i u černých mutací. Z hlediska genetiky se jedná o čisté klasiky s více či méně projevenou vlohou k hypermelanii. Tímto způsobem se podařilo vyšlechtit úplně černé jedince. Stejně jako u oranžových bratrů a sester i zde vyskočilo několik linií, kdy je v podstatě velmi těžké říci, která linie je která a je na každém soudruhovy, aby rozhodl, na kolik je v nové linii krve té předchozí. Zde uvádím linie, které znám. Troufnu si říci, že znám všechny veřejně známé, přesto je možné, spíše jisté, že několik dalších chovatelů pracuje na vlastní linii a dříve či později ji představí světu. Výčtem se jedná o Black Night, Black Pearl, Black Velvet, Carbon, Charcoal, Akoya.

Tím by byl výčet informací ohledně správných zápisů genetiky zvířete snad u konce 🙂 a teď se přesuneme k počítání procent, jelikož tohle netrápí jen začínající chovatele, ale i ty zkušenější.

Již v úvodním odstavci jsme si sice ukázali jak vzniká 100% heterozygot, ale pro úplnost a celistvost to zopakujeme, ještě zde. Budu zde pracovat s čistým klasikem bez hetů, klasikem s hetem na Raptora, Tremper Albinem, Eclipsem a Raptorem a jejich kombinacemi. Stejný princip, ale funguje s úplně všemi geny.

Vznik 100% heterozygota, co to je? Je to zvíře libovolné mutace, které má v sobě na 100% gen, který se ale vizuálně neprojevil. Tento fakt se zapisuje jako např. Klasik het. Eclipse. Tento jedinec je vizuální klasik a na 100% má v sobě gen Eclipse, tato skutečnost je zapsána právě tím „het. Eclipse“. Názorně takové zvíře vznikne pokud budeme křížit čistého Eclipse s čistým Klasikem. To znamená, že všechna mláďata z tohoto spojení budou vizuální klasici, kteří budou 100% heterozygoti a gen Eclipse, genetický zápis takového jedince pak je Klasik het. Eclipse (povšimněte si, že zde se neuvádí hodnota 100%, ale i tato možnost zde je), někteří ve snaze o ujištění ostatních toto uvedou, leč to není nutné, ze zápisu je to jasně patrné.

Vznik 66% procentního heterozygota. Stejný princip jako o odstavec výše. Jedná se o matematické vyjádření pravděpodobnosti, nikoliv fakt, že zvíře je z 66% heterozygot a z 34% homozygot nebo nějaká podobná hloupost. Logicky to zvíře daný gen má, nebo nemá, jenže jsou případy, kdy nemůžeme vědět s jistotou, jestli se daný gen předal, či nikoliv a proto se uvádí na kolik procent si dané zvíře gen může nést, proto je nutné tuto informaci ověřit následně v chovu. V předchozím případě nám vznikli jedinci Klasik het. Eclipse. Pokud spolu budeme pářit takto označené jedince vzniknou nám právě 66% heterozygoti. Někdo by si mohl myslet, že když oba rodiče nesou 100% daný gen tak ho přeci musejí předat, nikoliv. Recesivní geny se předávají ve 100% pouze pokud se projeví fenotypově to znamená pokud zvíře je přímo daného zbarvení, nikoliv jen heterozygot na danou mutaci. K bližšímu pochopení nám poslouží tzv. Mendlův čtverec. Kdo chce může si najít šablonu a naučit se s tím pracovat je to velmi jednoduché. Každopádně tato metoda funguje na principu 4 mláďat. Pokud tedy budeme křížit zvířata označená jako Klasik het. Eclipse x Klasik het. Eclipse, může se nám narodit jen tyto kombinace. Čistý Klasik, Klasik het. Eclipse a Eclipse. Dle matematické pravděpodobnosti tedy ze 4 mláďat bude 1 Eclipse (toho vizuálně poznáme) a 3 klasici z toho 2 budou het. Eclipse a jeden bude čistý. Vizuálně se tyto 3 zvířata od sebe nijak neliší a my tedy nejsme schopni říci, které z těchto zvířat gen Eclipse nese. Jak jsme tedy dospěli onomu číslu 66%? Máme celek který nám tvoří 3 jedinci (klasici) to je pro nás 100% a víme, že matematicky jsou 2 z těchto 3 het. Eclipse a dvě třetiny ze 100% je 66%. Všichni klasici z tohoto spojení proto budou zapsání jako Klasik 66% het. Eclipse. Následně v chovu zjistíme zda Eclipse v sobě mají, či nikoliv, jiný způsob neexistuje.

Jak tedy docílíme 50% homozygota? Poměrně snadno. Stačí nám například Klasik a Klasik het. Eclipse z minulého křížení. Z tohoto spojení nám vylezou zase jen samí klasici u kterých je 50% pravděpodobnost, že v sobě nesou gen Eclispe a stejně jako v předchozím případě, nejsme nijak viditelně schopni rozeznat, které zvíře daný gen nese a které nikoliv. Takto narozené jedince zapisujeme jako Klasik 50% het. Eclipse.

Čas od času se najde některý chovatel, který uvádí ještě nižší procenta než jen 66% a 50%. Níže vám napíšu princip jak se to vlastně počítá. Není to nic těžkého a v podstatě je to dosti logické. Někde jsem viděl i vzoreček do kterého se dalo jen dosazovat, ale ten jsem již nedohledal a matematicky jsem na tom dost bídně.

Princip je následující, pokud budeme pářit jedince, kteří již mají procentuální zastoupení onoho genu a nejsou tedy 100% heterozygoti tak tyto hodnoty se mezi sebou násobí.

0,66 * 0,66 = 0,43 %

0,66 * 0,50 = 0,33 %

0,66 * 0,43 = 0,28 %

0,50 * 0,43 = 0,21 %

Myslím, že pro ukázku a pochopení je to plně dostačující. Pak zde ještě máme možnost, kdy pouze jeden z rodičů nese z určitých procent daný gen a druhý jedinec je naprosto bez tohoto genu. Tady je to ještě snadnější. Dané číslo se dělí na polovinu. Pokud tedy křížíme jedince například Klasik 66%het. Eclipse s Klasikem, tak všichni potomci budou zapsáni jako Klasik 33% het. Eclipse. V praxi se všechno co je pod 50% označuje souhrnně jako „possible het.“, kdy zkrácený zápis je možný  jako „Klasik poss. het. Eclipse“, každý jiný zápis je špatný a díky všem nepřesnostem, které jsme schopni zapsat a doslova „vypotit“ pak vznikají dohady, spory a domněnky. Jelikož žijeme v době, kdy není čas na vůbec nic, vše se zkracuje, všem se snažíme vyjít vstříc a všechno se snažíme udělat, aby nás nikdo nemohl osočit, že jsme něco zatajili. Z těchto důvodů a mnoha jiných, se pak někteří uchylují k praktikám kdy do genetického zápisu vkládají další pomocná slovíčka, popis fenotypu a nejrůznější zkomoleniny a pak se někteří mylně domnívají, že svět je plný nových mutací, jen my jsme blbci a nevíme to. Klasickým slůvkem je „low chance“ označující malou pravděpodobnost, že zvíře nese například daný gen. Dalším označením je High contrast, nebo chcete-li HC. Jak už jsem psal výše, zejména v Americe a nyní i v Německu je snaha chovatelů udělat díru do světa svou vlastní „mutací“ a tak můžete naleznout označení jako „Candy Raptor“, „Bubble gum Tremper“, „Choco Albino“ „White&Yellow Tiger“, „Cinnamon Albino“, „light phase Raptor“ „Black Water“ a ja nevím co. Obzvláštní brutalitou je „Super Blood without Enigma“. Doposud se označovalo jen tolik co zvíře skutečně má, případně může mít, to už ale zřejmě neplatí a označuje se i to co zvíře nemá. Teď ale dost legrace a zpět k věci. Jak už jsem psal výše, zase „vznikla“ nová linie, která byla nazvaná Super Blood, doposud nic zvláštního, ale nyní je zde uvedeno „without Enigma“ což v překladu znamená „bez Enigmy“. Proč tomu tak je? Rozumné vysvětlení jsem nedostal. Jediný argument, který jsem dostal byl ten, že vlastně Super Blood vznikalo ze dvou linií současně, kdy v jedné Enigma byla a v druhé nikoliv. Ono to je vlastně úplně jedno, protože jakmile si kdokoliv pořídí Super Blood without Enigma a napáří ji libovolnou Enigmou, tak vznikne co? No Schválně, co vznikne? Teoreticky Super Blood with Enigma, ale přitom to není ani jedna z těch původních linií, takže gratuluji máte samostatnou 3.linii se stejným názvem. Když si tedy tu „novou“ 3 . linii vezmete tzn. jedince SuperBlood Enigma a napáříte s čímkoliv, kde se vám nepřenese ona Enigma tak máte co? Super Blood without Enigma, Super Blood with Enigma, Super Blood??. Nejsem zastáncem 30-ti nových linií Super Hypo Tangerinů každý rok, ale prosím, každý ať si pořídí to co se mu líbí a v čem vidí potenciál, ale vymýšlet si názvosloví je cesta do pekel. Přirovnal bych to k letopočtu a kalendáři. Každý asi ví jaké je dnes datum. Téměř celý svět používá tzv. Gregoriánský kalendář. Zkuste ale, říci nějakému ortodoxnímu pravoslavnému křesťanovi, že se potkáte třeba 1.května ve 12:00 u sochy sv. Václava. Docela určitě se nepotkáte (viz. VŘSR, kdy u nás byl 7. listopad, ale v Rusku měli 25.října.), tohle je pořád ještě odchylka pár dnů, ale dle islámského kalendáře je dnes 15. den 5. měsíce roku 1441. ( počítáno ke dni 15.1.2020). Zkrátka vývoj existuje a určitě i problematika ohledně názvosloví dojde v průběhu času ke změnám, úpravám a dodatkům. Změna je jistě nevyhnutelná, někdy i potřebná, ale neměla by být krokem zpět. Zkrátka genetika není vaření dortu pejskem a kočičkou a má určité zákonitosti. Pokud vám někdo napíše matematickou rovnici, kdy chce znát výsledek, tak mu určitě neodpovíte, že 2+3 není 18, ale řeknete mu, že správný výsledek je 5. Nepouštějme se do samoúčelného pokroku, a dodržujme zákonitosti, které fungují roky. Pokud objevíme nový gen, který funguje naprosto odlišně než doposud známe pak je logické tento poznatek implementovat a pozměnit doposud uznávané. Nerad bych se dožil doby, kdy Franta bude pářit Klasik x Klasik het. Diablo Blanco a místo, aby mláďata označil jako Klasik 50% het. Diablo Blanco uvidím zhovadilost typu: klasik without Enigma, without Marble Eye without Bell albino without rainwater albino low chance possible het. Diablo Blanco, tohle vážně ne. Je to jen na Vás všech jak se k věci postavíte a pokud se najde dostatek následovatelů této blbosti, pak se za nedlouho poté začnou objevovat i tyto zápisy.